Tiềm năng sinh lời

Đại diện chủ đầu tư Tập đoàn Nam Cường cho biết, dự án An Phú Shop-villa nằm trong khu đô thị Dương Nội được nhiều khách

hàng, các nhà đầu tư săn đón bởi sở hữu nhiều ưu điểm, trở thành "gà đẻ trứng vàng" cho gia chủ. READ MORE