Giao dịch bất động sản nghỉ dưỡng Nha Trang quý II tăng gấp đôi
Lượng giao dịch bất động sản nghỉ dưỡng tại Nha Trang quý II đạt 1.589 sản phẩm, theo báo cáo của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.

READ MORE