Lễ công bố đã thu hút khoảng 1.000 khách hàng tham dự đã cho thấy sức hút của dự án đối với khách hàng.

READ MORE