Dự án 2.400 tỷ đồng tại Mỹ Đình livestream tiến độ thi công hàng tuần trên Facebook và Youtube giúp khách hàng chủ động tiếp cận thông tin và tương tác trực tiếp.

READ MORE