Với kết quả kinh doanh vượt bậc trong hai năm qua, dự kiến doanh thu và lợi nhuận của LDG Group trong hai quý cuối năm 2018 sẽ còn tăng mạnh nhờ việc bàn giao, khai thác những dự án có quy mô lớn và hoàn thành thoái vốn khỏi ngành du lịch.

READ MORE