FLC Quy Nhơn - The Coastal Hill: “Vùng đất hứa” cho các nhà đầu tư bất động sản

Quy Nhơn – Du lịch phát triển chưa “xứng” với tiềm năng

Là trung tâm văn hoá, kinh tế, chính trị của tỉnh Bình Định, thành phố Quy Nhơn có lợi thế với bờ biển dài, nhiều vũng vịnh,